Menguasai Arti Islam yang Sebetulnya, Muslim Harus Tahu

Islam ialah salah satu agama terbanyak yang tersebar di segala dunia dikala ini. Agama Islam pula jadi salah satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. Kita selaku umat Muslim wajib bersyukur sebab tinggal di Indonesia, di mana kebanyakan penduduknya beragama Islam.

Agama Islam terus tumbuh serta dapat diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dicoba oleh para Nabi serta pula ulama- ulama kita. Bila dicermati, Islam pula berbeda dengan agama lain yang mengambil nama agama dari nama pendiri ataupun nama tempat penyebarannya.

Nama agama Islam ialah sebutan yang menampilkan perilaku serta watak pemeluknya terhadap Allah SWT. Nama Islam lahir bukan sebab pemberian dari seorang ataupun sekelompok warga, melainkan berasal dari Si Pencipta langsung, Allah SWT.

Mengutip dari web mui. or. id, kata Islam berasal dari kata dari“ aslama”,“ yuslimu”,“ islaaman” yang berarti tunduk, patuh, serta selamat. Islam berarti kepasrahan ataupun ketundukan secara total kepada ajaran- ajaran Islam yang diberikan oleh Allah SWT.

Selaku seseorang Muslim, kita senantiasa berupaya buat melaksanakan perintah Allah SWT serta menghindari larangannya. Bermacam ibadah kita jalani, walaupun masih belum dapat sempurna. Tetapi, sempatkah kita memikirkan tentang arti Islam sepanjang kita hidup jadi seseorang muslim?

Selaku seseorang Muslim, pasti berarti buat mengenali arti Islam. Dengan mengenali serta menguasai arti agama Islam, kita pula dapat terus menjadi paham gimana sepatutnya jadi seseorang muslim yang benar.

Pada postingan ini, berikut kami sampaikan menimpa apa penafsiran Islam, serta pula apa sesungguhnya arti Islam yang sepatutnya kita tahu.

Mengutip dari brilio. net, Islam dalam bahasa Arab ialah mashdar dari kata aslama- yuslimu- islaaman, yang maksudnya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sebaliknya bila dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata assalmu, aslama, istaslama, saliim, serta salaam. Tiap- tiap kata tersebut mempunyai makna selaku berikut:

Assalmu maksudnya damai, perdamaian. Artinya, Islam merupakan agama yang damai serta tiap muslim sebaiknya melindungi perdamaian.

Aslama maksudnya taat, berserah diri. Artinya seseorang muslim sebaiknya berserah diri pada Allah serta menjajaki ajaran Islam dengan taat.

Istaslama maksudnya berserah diri.

Saliim maksudnya bersih serta suci. Iktikad dari kata ini ialah cerminan dari hati seseorang muslim yang bersih, suci, jauh dari watak syirik ataupun menyekutukan Allah.

Salaam maksudnya selamat, keselamatan. Islam merupakan agama yang penuh keselamatan. Bila seseorang muslim melaksanakan ajaran Islam dengan baik, hingga Allah hendak menyelamatkannya baik di dunia ataupun akhirat.

Dalam Al- Quran sendiri, kata Islam selaku agama disebutkan dalam pesan Angkatan laut(AL) Maidah ayat 3, yang artinya

” Pada hari ini sudah Ku sempurnakan buat kalian agamamu, serta sudah Ku cukupkan kepadamu nikmat Ku, serta sudah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Tidak hanya itu, pesan Ali Imran ayat 9 pula mengatakan agama Islam, yang maksudnya:

” Sebetulnya agama di sisi Allah cumalah Islam.”

Disebutkan pula dalam pesan Ali Imran ayat 85 yang maksudnya:

” Serta siapa saja yang mencari agama tidak hanya Islam, hingga tidak hendak diterima darinya, serta ia di akhirat tercantum orang- orang yang merugi.”

Sebaliknya dalam hadis, Rasulullah sempat menarangkan makna Islam. Hadis tersebut setelah itu populer selaku hadis Jibril, sebab dikala itu, malaikat Jibril yang berganti bentuknya jadi seseorang pria tiba menemui Rasulullah buat bertanya tentang Islam serta memohon uraian pada Rasulullah. Berikut hadisnya:

Dari Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan,

” Kala kami lagi duduk- duduk bersama dengan Rasulullah SAW, seketika timbul seseorang pria yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat gelap, pada dirinya tidak nampak isyarat seseorang musafir, tetapi tidak terdapat satu juga di antara kami yang mengenalnya. Sampai dia duduk di dekat Nabi SAW. Ia melekatkan lututnya ke lutut Nabi SAW serta meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi.

Ia mengatakan: Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam? Rasulullah SAW menanggapi: Islam merupakan engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, serta Muhammad merupakan utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, serta melakukan haji ke Baitullah bila engkau sanggup melaksanakannya.”( HR. Muslim).

Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW buat umat manusia selaku petunjuk buat mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat. Inti dari ajaran agama ini merupakan bersaksi kalau tidak terdapat Tuhan tidak hanya Allah serta Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, serta berangkat haji apabila sanggup. Seluruh perihal tersebut lebih kita tahu dengan istilah rukun Islam.

Tadinya disebutkan kalau Islam mempunyai makna kepasrahan ataupun ketundukan secara total kepada Allah SWT. Orang yang beragama Islam berarti dirinya sudah berpasrah serta tunduk patuh cuma kepada ajaran- ajaran Islam.

Mengutip dari muslim. or. id, Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menarangkan tentang arti Islam yang maksudnya selaku berikut:

” Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan- Nya, serta taat dan patuh kepada- Nya, dengan penuh ketundukan serta perendahan diri”.

Hingga arti Islam merupakan menundukkan diri kepada Allah serta taat kepada- Nya dengan mentauhidkan- Nya, memurnikan amalan cuma untuk- Nya, menaati perintah- perintah- Nya, serta meninggalkan larangan- larangannya.

Orang yang bermacam- macam Islam pula diucap Muslim, yang menampilkan kalau dirinya merupakan hamba yang patuh terhadap Allah SWT, tunduk serta taat kepada- Nya, dengan melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan serta meninggalkan apa yang Allah SWT larang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *